ID
CHAT
Chat with us on Whatsapp!
+49 160 96 89 53 49

Polityka prywatności

Ostatnia zmiana: 13 sierpień 2015

Polityka prywatności

Niezwykle wysoko cenimy sobie zaufanie, jakim firma PepeMare obdarzana jest w momencie dokonywania rezerwacji online. W związku z tym, będziemy z należytą gorliwością zabezpieczali i chronili wszystkie dane osobowe (włącznie z danymi karty kredytowej). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich świadczonych przez nas usług (włącznie z tymi, które udostępniane są online lub poprzez jakąkolwiek inną platformę lub urządzenie (zwanymi dalej "Stroną internetową")). Akceptując niniejszą politykę prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PepeMare do celów określonych poniżej.

PepeMare przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1) Dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej.
2) Dokonywanie oceny pobytu w obiekcie zarezerwowanym za pośrednictwem strony internetowej i umieszczanie opinii o obiekcie na stronie (wyłącznie za zgodą autora opinii).
3) Przesyłanie informacji o ciekawych ofertach (wyłącznie po otrzymaniu wcześniejszej zgody).

PepeMare gromadzi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu, dane karty kredytowej oraz, w dostępnym zakresie, preferencje dotyczące rezerwacji. Informacje te są potrzebne w celu przetworzenia, dokonania i potwierdzenia rezerwacji.

PepeMare może także przetwarzać dane dotyczące komputera użytkownika, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, i (w przypadku użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych) Unikatowy Numer Identyfikacyjny, system operacyjny, wersja aplikacji oraz długość/szerokość geograficzna. Dane te zazwyczaj nie identyfikują użytkownika lub są anonimowe, ale mogą być również uważane za dane osobowe zarówno same w sobie, jak i w połączeniu z innymi danymi. W takich przypadkach dane będą przetwarzane zgodnie z Europejską ustawą o ochronie danych.

Pod pewnymi warunkami następujące strony trzecie mogą otrzymać od PepeMare Twoje dane osobowe:

Zarezerwowany przez Ciebie obiekt

W celu zakończeniu procesu rezerwacji, następujące dane przekazywane są do obiektu, w którym dokonano rezerwacji: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz dane karty kredytowej. Obiekt otrzyma wyłączenie te informacje, które są niezbędne do dokonania i potwierdzenia rezerwacji.

Dokonanie rezerwacji w naszym systemie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od nas maila z zaproszeniem do wypełnienia ankiety dotyczącej opinii o obiekcie, która zostanie wysłana wkrótce po zakończeniu pobytu w danym obiekcie. Ankietę można wypełnić również anonimowo. Osoba wypełniająca ankietę wyraża zgodę na to, aby znalazła się ona na naszej stronie internetowej, w części dotyczącej danego hotelu, jak również na innych podobnych platformach lub w mediach społecznościowych, które (w całości lub częściowo) nam podlegają lub są przez nas kontrolowane albo zarządzane. Ocena może zostać wykorzystana przez naszych zaufanych partnerów biznesowych wyłącznie w celu poinformowania (przyszłych) klientów o poziomie i jakości usług danego obiektu. Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia, odrzucenia lub usunięcia opinii wyłącznie według naszego uznania. Ankieta ta powinna zostać potraktowana jako forma badania opinii i nie powinna zawierać żadnych ofert komercyjnych, zaproszeń czy promocji.

Od czasu do czasu, w celach wymienionych poniżej, możemy korzystać z pomocy zewnętrznych usługodawców, takich jak administratorzy danych. Możemy na przykład korzystać z tego typu usług, aby drogą elektroniczną przesyłać informacje dotyczące rezerwacji. Usługodawcy będący stroną trzecią działają zgodnie z naszymi wytycznymi. Podlegają oni ponadto umowom dotyczącym przetwarzania i ochrony danych.

Możemy przekazać i ujawnić dane osobowe instytucjom rządowym lub organom ścigania, jeśli wymaga od nas tego prawo (lub jakiekolwiek prawnie wiążące regulacje), przepisy prawne, policyjne śledztwa lub postępowania i procesy sądowe. PepeMare może również ujawnić dane osobowe, jeśli będzie to konieczne dla zapobiegania, wykrycia bądź ścigania czynów niezgodnych z prawem.

Dane osobowe klientów oraz osób korzystających z serwisu są przechowywane przez okres nie dłuży niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z serwisu lub wykonania umowy. Po tym okresie dane to zostaną z serwisu usunięte.

Dane osobowe klientów oraz osób korzystających z serwisu mogą stanowić zbiór danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów i jako taki zostać zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Klient oraz osoby korzystające z serwisu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, w tym zaprzestania ich przetwarzania.

W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osoby korzystające z serwisu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: info@pepemare.de.

Klient oraz osoba korzystająca z serwisu winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania z serwisu i przy jego opuszczaniu.

Bezpieczeństwo

Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, PepeMare stosuje surowe procedury zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu udostępnieniu danych osobowych.

W celu ochrony i zabezpieczenia przesyłanych do nas danych osobowych wprowadziliśmy i wykorzystujemy odpowiednie procedury i systemy biznesowe. Ponadto, wprowadziliśmy i korzystamy z procedur zabezpieczających, jak również z technicznych i fizycznych ograniczeń dotyczących (próby) dostępu do i wykorzystania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy, którym jest on niezbędny do świadczenia oferowanych przez nas usług.

Dane karty kredytowej są przez nas przechowywane przez maksymalnie 10 dni po dokonaniu rezerwacji. Po tym okresie dane karty kredytowej zostaną usunięte.

Ciasteczka

Serwis korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, a także w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji klientów oraz osób korzystających z serwisu, w tym do ulepszenia funkcjonowania serwisu.

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez aktualnie odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na tzw. urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji klientów odwiedzających stronę www.pepemare.pl oraz www.pepemare.de. Pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie klientów oraz osób korzystających z serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji.

Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu serwisu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies bądź po usunięciu ich przez klienta lub osobę korzystającą z serwisu. Serwis korzysta m.in. z ciasteczek technicznych, analitycznych, funkcjonalnych, targetowych i zewnętrznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Użytkownik może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego serwisu. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@pepemare.de.

... vai piano ...